Ile wzrostu miał Łokietek?

Władysław Łokietek
Król Polski, Władysław Łokietek.

Władysław I Łokietek, zapamiętany jako ten władca, który zjednoczył wielkie królestwo Polski, raz na zawsze kończąc tak niszczące dla kraju wydarzenie, jakim było rozbicie dzielnicowe. Okryty chwałą, zacny mąż, z duszą wielkiego rycerza, niesamowity, wspaniały król z równie majestatycznej jak on sam dynastii Piastów! Zwycięzca niezliczonych bitew, wódz nad wodzami-NAZYWANY BYŁ ŁOKIETKIEM.

 😐

Jawny przykład niesprawiedliwości, jaką los czasami potrafi obdarzyć niesamowitego człowieka. Śmiano się z niego, drwiono że ma zaledwie łokieć wzrostu. Łokieć to stara miara, mierząca od końca środkowego palca, do łokcia.

W rzeczywistości Władysław nie był aż taki mały, chociaż wysoki to też nie był. Miał zapewne około 150 cm wysokości. Ta, serio.

Jednak pozwolę sobie przytoczyć fragment kroniki Jana Długosza która mówi nam :

Mąż dzielny umysłem i czynem, którego nie należy oceniać ze szczupłej jaką wziął od przyrodzenia postawy, ale z bohaterskiej duszy, co w niedużym lecz krzepkiem mieszkała ciele. Od młodości aż do zgrzybiałego wieku zachował czerstwość umysłu i ciała. Gdyby kto o nim sądzić chciał z jego wzrostu, nie znalazłby nawet postawy godnej rycerza: ale ciało jego szczupłe i drobna postawa, dla której nazwano go Łokietkiem, jakby łokieć ledwo trzymającym miary, uzacniała dusza wielka, nagradzając wzrost niski bohaterskiemi umysłu przymiotami.

Jak to mówią, „nie oceniaj książki po okładce”, co nie? Myślę że śmiało możemy potwierdzić prawdziwość tego przysłowia. Ale swoją drogą, cóż to za ironia. Władysław nazywany jest „Łokietkiem”, zaś jego syn „Wielkim”…

Łokietek
Władysław Łokietek, stojący.

Grafika : 1

Grafika : 2