Języki obce i rodzime wśród polskich królów

językiDzisiaj językiem uniwersalnym jest angielski. Dawniej tę funkcję pełniła łacina. Naturalnym było więc że większość polityków ze wszystkich krajów musiało ją znać. Wśród naszych królów nie było inaczej. Chociaż niektórzy z nich nie znali i łaciny, a inni znali i ten i wiele innych. 

Mieszko II Lambert
Król Polski Mieszko II Lambert

Zacznijmy od Mieszka II Lamberta, który jako osoba gruntownie wykształcona znał przynajmniej 2 języki obce, a więc łacinę (co nie było niczym dziwnym) i grekę (co było czymś dość niespotykanym). Nawet księżna lotaryńska Matylda w liście do niego pisze :

nie dość Ci tego, że możesz we własnym i w łacińskim języku chwalić godnie Boga, zapragnąłeś jeszcze w greckim.

 

Władysław Łokietek
Król Polski Władysław I Łokietek

Przeciwwagę do tego dawał król Polski Władysław Łokietek, który znał tylko i wyłącznie język polski. Gdy dostarczono doń dokument pisany po łacinie, Łokietek go obejrzał, po czym kazał go sobie przeczytać.

W okresie rozbicia dzielnicowego Śląsk został bardzo zniemczony. Chociaż nadal panowała tam dynastia Piastów to raczej już zapomnieli o swoich polskich korzeniach. Wyjątkowym zatem był przypadek Jana II Dobrego, który germanizacji się oparł. Nie znał niemieckiego a w życiu codziennym porozumiewał się polskim i czeskim. Pewien kanonik napisał o nim :

sam był zwykł król Ferdynand I o nim mówić, że gdyby nie mówił po polsku, byłby niemym bałwanem,

jadwiga andegaweńska
Królowa Polski Jadwiga Andegaweńska
Władysław Jagiełło
Król Polski Władysław II Jagiełło

Natomiast Jadwiga Andegaweńska, będąca niezwykle uzdolniona znała oprócz polskiego i węgierskiego (należy pamiętać że pochodziła z Węgier) włoski, niemiecki i łaciński. A jej mąż, Władysław Jagiełło znał litewski, ruski i łaciński, a po unii w Krewie nauczył się także polskiego. Razem więc znaliby 7 języków.
Jagiełło był zawsze w sercu Litwinem, więc nie wiem dlaczego nigdy nie zadbał o naukę języka litewskiego dla swojego młodszego syna, Kazimierza. Urodził się w 1427, więc na 7 lat przed śmiercią ojca. Mimo to Jagiellończyk znał tylko polski, łaciński i ruski, natomiast litewski był mu obcy.Wśród królów elekcyjnych też nie było najlepiej. Henryk Walezy nawet nie próbował nauczyć się polskiego, nudził się na obradach i szukał byle powodu żeby je opuścić. Następny król, Stefan Batory znał aż 4 języki, a więc węgierski, łaciński, niemiecki i włoski. Obiecał też że nauczy się polskiego w miesiąc. Nigdy się nie nauczył. Dopiero trzeci król elekcyjny, a więc Zygmunt III Waza nauczył się języka ludzi którymi ma rządzić. Jak można się domyśleć Zygmunt spisał się więc najlepiej podczas kampanii wyborczych ze wszystkich trzech.
królowie

Michał Korybut Wiśniowiecki

 

Król Michał Korybut Wiśniowiecki dzięki wielu podróżom po Europie znał aż osiem języków obcych, szczególnie dobrze mówił po czesku i niemiecku. Jednak

„w żadnym nie miał nic ciekawego do powiedzenia”

Sobieski

A jego następca, Jan III Sobieski, który wraz ze swoim bratem w młodości podróżował po całej Europie nauczył się biegle języka francuskiego, niemieckiego, łacińskiego, włoskiego, hiszpańskiego i (słabo, ale jednak trochę) starogreckiego. Także tureckiego, ponieważ jego ojciec twierdził że „może im się przydać podczas kłótni i wojen”. Z edukacji domowej wyniósł także język ruski.

Grafika : 1

Grafika : 2

Grafika : 3

Grafika : 4

Grafika : 5

Grafika : 6

Grafika : 7

Grafika : 8

Grafika : 9

Grafika : 10

Grafika : 11

  • marsedam

    Ciekawie jest znać aż osiem języków obcych i nie mieć nic do powiedzeniach w nich 🙂