Ślepota Mieszka I

Mieszko I
Mieszko I, syn Siemomysła i pierwszy historyczny władca Polski.

Gall Anonim podaje że Mieszko I od urodzenia był ślepy, aż do siódmego roku życia. W dzień jego urodzin, Siemomysł, jego ojciec wyprawił wielką i uroczystą ucztę. Wśród biesiady, w głębi duszy i w ukryciu, wzdychał i martwił się ślepotą syna. A gdy wszyscy bawili się w najlepsze rozległa się wieść, że chłopiec odzyskał wzrok!

Siemomysł z początku nie wierzył informacjom gości, jego powątpiewaniu położyła kres matka Mieszka, która wstawszy od uczty pokazała biesiadnikom patrzącego już chłopca. Radość stała się wielka, gdy ten chłopiec rozpoznał tych, których nigdy nie widział. Obrócił w ten sposób hańbę (jako że kalectwo dziecka było uważane za coś hańbiącego, szczególnie jeśli pochodził on z rodu książęcego) w chwałę i niepojęte szczęście.

Siemomysł
Książę Polski Siemomysł, ojciec Mieszka I.

Roztropny ojciec Mieszka pytał starszych i roztropniejszych, czy widzenie chłopca nie oznacza jakiegoś szczególnego znaku. Oni zaś interpretowali to w ten sposób :

Polska przedtem była tak jakby ślepa, lecz odtąd – przepowiadali – ma być przez Mieszka oświeconą i wywyższoną ponad sąsiednie narody.

Tak się miało stać istotnie, jednak zapewne nie w taki sposób jak oni sądzili. Mieszko I przecież wkrótce, po objęciu władzy, miał w 966 roku przyjąć chrześcijaństwo, a tym samym ochrzcić cały kraj! Tak wypowiedział się na ten temat Gall Anonim :

 

Zaiste ślepą była przedtem Polska, nie znając ani czci prawdziwego Boga, ani zasad wiary, lecz przez oświeconego Mieszka i ona także została oświeconą, bo gdy on przyjął wiarę, naród polski uratowany został od śmierci w pogaństwie. W stosownym bowiem porządku Bóg wszechmocny najpierw przywrócił Mieszkowi wzrok cielesny, a następnie udzielił mu duchowego, aby przez poznanie rzeczy widzialnych doszedł do uznania niewidzialnych i by przez znajomość rzeczy sięgnął wzrokiem do wszechmocy ich stwórcy.

Jaka szkoda że Siemomysł nie mógł być już tego świadkiem. Jestem jednak pewien że czekając wśród Światowida i Swarożyca, był w zaświatach dumny z chłopca, który tak wiele uczynił dla jego rodu i ukochanego kraju.

Chrzest Polski
Jan Matejko „Zaprowadzenie chrześcijaństwa”. Obraz przedstawia chrzest Polski w roku 966.

Grafika : 1

Grafika : 2

Grafika : 3