Tagged Moskwa

Nie drwij ze Stefana Batorego

batory
Król Polski i Wielki Książę Litewski Stefan Batory (z czapką, oczywiście)

W zasadzie od chwili wyboru Stefana Batorego na króla Polski, wojna z Rosją wisiała w powietrzu. Armie rosyjskie bez ostrzeżenia chodziły na granicy z Litwą i mordowały ludzi. W końcu car Iwan Groźny musiał wypowiedzieć oficjalną wojnę.

Wysłał do Krakowa swoich posłów, którym jednak zabronił mówić w jakiej sprawie przyszli dopóki król Polski nie wstanie, nie zdejmie czapki i nie zapyta o zdrowie cara. Stefan bardzo się zdenerwował i kazał posłów zaaresztować, natomiast Iwanowi wkrótce pokazać że z Polskiego króla się nie żartuje.

Read more