Český kníže Boleslav IV Chrabrý

chrobry
Książę Polski Bolesław I Chrobry

Od roku 999 w Czechach panował książę Bolesław III Rudy. Zasłynął on jednak z okrucieństwa i sadyzmu, wobec czego został już w roku 1002 zdetronizowany przez opozycję. Schronił się w Polsce, władanej wówczas przez Bolesława Chrobrego. Wtedy to Gdy Bolesław go poznał, od razu zorientował się że byłby on fatalnym władcą, co sprzyjało jego planom odnośnie południowego sąsiada.

Władzę po nim przejął książę Władywoj, który według niektórych teorii był Piastem. Jednak bardzo szybko, bo już rok później zmarł. Wówczas czeskim księciem został Jaromir. Nie nacieszył się tronem zbyt długo, bowiem Chrobry postanowił właśnie w roku 1003 upomnieć się o roszczenia Bolesława Rudego. Zaatakował Czechy i zdetronizował Jaromira, obsadzając przychylnego mu władcę.

Jaromir Przemyślida
Książę Czech Jaromir

Ale nie o to mu tak naprawdę chodziło.

Chrobry wiedział że rządy Bolesława III będą pasmem nieszczęść dla księstwa. W Czechach zapanował chaos i terror, a wobec takiej sytuacji czescy możni sami poprosili Chrobrego o to aby zasiadł na ich tronie. Nasz władca tylko na to czekał. Zaprosił nic nie podejrzewającego księcia Czech do Krakowa, gdzie pojmał go i kazał oślepić. Następnie niezwłocznie ruszył ze swą armią do Pragi, gdzie sam ogłosił się księciem Czech, jako Bolesław IV. Równolegle przejął także kontrolę nad Morawami.

Bolesław III Rudy
Bolesław III Rudy

Słysząc o tym król niemiecki Henryk II zażądał trybutu za Czechy, które zostały już przecież włączone do Świętego Cesarstwa Rzymskiego narodu Niemieckiego. Bolesław jednak odmówił. Był to kolejny powód do wojny, która nieuchronnie nadchodziła. Jasnym było, że gdy tylko wróci z włoskiej wyprawy, zaatakuje.

Tak właśnie się stało. Chrobry oczekiwał ataku, jednak spodziewał się że Henryk uderzy na Milsko i Łużyce. Zamiast tego ruszył on prosto na Czechy. Słysząc o tym, czescy poddani, którym nie w smak było stanie się prowincją Polski, zbuntowali się przeciw Bolesławowi. Zaskoczony tym Chrobry uciekł do Polski. Jednak lojalne pozostały wobec niego Morawy. Henryk II przywrócił na tron czeski Jaromira, jednak za cenę złożenia mu hołdu lennego. Oznaczało to że Czechy wyrwały się spod podległości Polski, po to tylko, żeby poddać się Niemcom.

Henryk II Święty
Król niemiecki Henryk II

Henryk II oblegał potem Milsko i Łużyce, a w roku 1005 dotarł aż pod Poznań. Nękane wojną podjazdową wojska niemieckie nie miały już sił by walczyć. Wobec tego, w Poznaniu obydwaj władcy rozpoczęli rokowania. Pokój poznański ustalił iż Bolesław traci władzę nad Milskiem, Łużycami i Czechami, jednak zachowuje władzę nad Morawami i nie składa hołdu Henrykowi, zachowując dzięki temu niezależność.

Morawy należały do Polski aż do roku około 1031, kiedy Mieszko II został uwięziony przez Czechów.

Polska Chrobrego
Polska za Bolesława Chrobrego

Grafika : 1

Grafika : 2

Grafika : 3

Grafika : 4

Grafika : 5