From Historia Litwy

Ciekawostki historyczne związane z Wielkim Księstwem Litewskim.

Pierwszy Dymitr Samozwaniec

dymitr samozwaniec
Dymitr I Samozwaniec

W roku 1584 umarł pierwszy car Rosji, Iwan Groźny. Jego rządy to tylko i wyłącznie krew i śmierć, toteż można by się spodziewać że nie będzie opłakiwany przez swoich poddanych. Ale jednak, zginął nie pozostawiając po sobie nikogo kto mógłby przejąć władzę. Pierwszy syn Dymitr zginął w tajemniczych okolicznościach, drugiego zabił sam Iwan a trzeci był niepoczytalny. Wesołe grono, nieprawdaż?

Read more

Klątwa kniazia Jaremy

Jeremi_Wiśniowiecki
Kniaź Jarema Wiśniowiecki herbu Korybut

Kniaź Jeremi Michał Wiśniowiecki herbu Korybut. Wielki wódz, wojownik, patriota i obrońca ojczyzny. Wybawiciel żydów i katolików z okrutnych rąk Kozaków zaporoskich, oraz zacięty wróg i zwycięzca powstańców w dobie Chmielnicczyzny. Umarł bardzo młodo, tak naprawdę nie wiadomo jak i dlaczego, a także co stało się z jego zwłokami. Mumia w jego symbolicznej trumnie to prawie na pewno nie Jarema. Jego śmierć przypisuje się klątwie jaką rzuciła nań… jego własna matka.


 

Read more

Król zabiera Insygnia Koronacyjne… przez dziurę w murze…

august II Mocny
Król Polski i Wielki Książę Litewski August II Mocny

August II Mocny, według mojej subiektywnej opinii najgorszy ze wszystkich władców Polski, Litwy i Saksonii. Został on królem Rzeczypospolitej Obojga Narodów… nie wygrywając elekcji.

W roku 1696 umiera Jan III Sobieski. Jego żona, z całego serca nienawidząca swojego pierworodnego syna, dopilnowała aby młody Jakub nie został królem. Najpoważniejszymi kandydatami byli:

Read more

Ucieczka króla z Polski… znowu

Zygmunt III Waza
Zygmunt III Waza

Już wcześniej pisałem historię o królu Henryku Walezym, który po dwóch miesiącach rządzenia wziął nogi za pas i ruszył do Francji, nie opierając się aż na francuskim tronie. (odnośnik)

Jednak nie był to jedyny przypadek gdy król zamierzał zwiać z naszego kraju. Patent wynaleziony przez Walezego zamierzał także wykorzystać Zygmunt III Waza, Ale po kolei.

Read more