From Jagiellonowie

Ciekawostki historyczne związane z Polską w okresie rządów dynastii Jagiellonów.

Król-ornitolog – czyli o zabójczym śpiewie słowika

władysław jagiełło
Król Jagiełło

Władysław Jagiełło winien zostać zapamiętany nie tylko jako dobry, król ale także, a być może przede wszystkim jako bardzo ciekawy człowiek. Człowiek który przeżył uderzenie pioruna i kilka wojen, żył niezwykle długo. A śmierć przyniósł mu dopiero… śpiew słowika.

Pewnego pięknego dnia, król Jagiełło podróżował po swoim królestwie. Zdarzyło mu się zawędrować w okolice Medyki (dzisiaj województwo Podkarpackie). W tamtejszym zamku spędził niejedną noc, znał te tereny całkiem nieźle. No a że od najmłodszych lat interesował się wszelakim ptactwem, postanowił że przejdzie się do lasu.

Read more

Zamordowanie Andrzeja Tęczyńskiego

kazimierz jagiellończyk
Kazimierz Jagiellończyk

Andrzej Tęczyński herbu Topór, znamienity rycerz, osławiony podczas wojny z Zakonem Krzyżackim o Prusy. Jeden z najbardziej wpływowych i najbogatszych magnatów małopolskich, przy tym największy stronnik i przyjaciel króla Kazimierza Jagiellończyka w Małopolsce. Niby taki sobie szlachetny gość, ale ma dość wstydliwą ranę na swoim honorze. Która jakby nie patrzeć kosztowała go życie.

Read more

Nieszczęśliwe wypadki w Prusach

Władysław Jagiełło
Król Polski Władysław Jagiełło

Jak każdy pamięta z lekcji historii w szkołach, Krzyżacy to było wielkie !ZUO! Przeszkadzali w handlu, najeżdżali ziemie, palili, gwałcili, łupili i rabowali. Oczywiście, wszystko w imię Najświętszej Marii Panny.

Toteż zaufanie królów polskich wobec krzyżaków nie było zbyt duże, jeśli idzie o dyplomacje ale i audiencje. Mimo to okazjonalnie nasi władcy okazjonalnie wpadali z wizytą do północnego sąsiada.

Read more

Za króla Olbrachta wyginęła szlachta

Jan_Olbracht
Król Polski Jan Olbracht

W 1497 roku wygasł 3 letni rozejm polsko-turecki. Królowi Janowi udało zgromadzić się 80 000 ludzi i 30 000 sług obozowych wyprawę do Mołdawii, aby odzyskać ziemie mołdawskie zajęte przez Turków. Lennik króla, hospodar mołdawski Stefan, zezwolił na przejście wojsk polskich przez jego tereny. Jednak okazało się że nie warto było mu ufać.

Read more

Zamach stanu na Litwie

jagiellończyk
Kazimierz Jagiellończyk

W roku 1439 podczas obrad węgierskich możnowładców oraz wdowy po byłym, niedawno zmarłym królem Węgier Albrechtem Habsburgiem radzono kto może zasiąść na tronie w tak trudnej sytuacji zagrożenia przez Imperium Osmańskie. Król Albrecht pozostawił po sobie jedynie córki, a Elżbieta, wdowa po nim chociaż brzemienna, nie mogła mieć pewności że wyda na świat syna.

Wobec tego węgierscy panowie ustalili iż najlepszym kandydatem będzie król Polski Władysław. Któż inny jeśli nie on, uchroni ich od najazdu półksiężyca na królestwo Węgier?

Read more