From Jagiellonowie

Ciekawostki historyczne związane z Polską w okresie rządów dynastii Jagiellonów.

Garnki rosną z ziemi

garnki
Garnki które znaleziono wyglądały mniej więcej tak

„na polach wsi Nochowa w pobliżu miasta Śremu w diecezji poznańskiej, a także we wsi Kozielsko w pobliżu miasteczka Łekna powiecie pałuckim rodzą się w łonie ziemi garnki, same z siebie, wyłącznie sztuką przyrody, bez jakiegokolwiek dopomagania ludzkiego, wszelkiego rodzaju i różnych kształtów, do tych podobne, których używają ludzie, delikatne wprawdzie i miękkie, gdy tkwią jeszcze w rodzinnym swym gruncie w ziemi, przecie gdy się je wyjmuje stają się szczelne i stwardniałe na słońcu lub wietrze.”

Read more

Król urodzony pod złą gwiazdą

jagiellończyk
Król Polski i Wielki Książę Litewski Kazimierz IV Jagiellończyk

Kazimierz IV Jagiellończyk na pewno zalicza się do jednych  z lepszych władców na polskim tronie. Jego rządy były pełne rozkwitu. Jednak jego narodziny przyniosły na Wawel nieprzyjemną atmosferę.

W roku 1424 Władysław II Jagiełło, mający już 62 lata po raz czwarty wstępuje w związki małżeńskie. Wybiera o 40 lat młodszą od siebie córkę kniazia ruskiego Andrzeja Holszańskiego. Wybór Jagiełły budził wiele kontrowersji na dworze, i wiele osób odradzało mu tego, a jeden z doradców, biskup Zbigniew Oleśnicki nawet kategorycznie mu tego zabronił. Jednak uparty król decyduje się na małżeństwo z młodą, ładną i wesołą Sonką. Dopiero ona dała mu potomków którzy przeżyli ojca.

Read more

Języki obce i rodzime wśród polskich królów

językiDzisiaj językiem uniwersalnym jest angielski. Dawniej tę funkcję pełniła łacina. Naturalnym było więc że większość polityków ze wszystkich krajów musiało ją znać. Wśród naszych królów nie było inaczej. Chociaż niektórzy z nich nie znali i łaciny, a inni znali i ten i wiele innych.

Read more

Burda z Wojną, czyli bojkot sejmu po litewsku – Unia Lubelska

Herb Rzeczypospolitej Obojga NarodowW roku 1569 król Polski i Wielki Książę Litewski Zygmunt August zamienił kruchą unię personalną między Polską a Litwą, w trwałą unię realną, łączącą oba państwa w „jedno nieróżne i nierozdzielone ciało”. Dla obu państw miało to swoje plusy i minusy, jednak ostatecznie było to wydarzenie dobre dla obu stron. Polska i jej bogata szlachta miałaby możliwość ekspansji na rozległe i niezamieszkałe ziemie Wielkiego Księstwa, zaś Litwa miałaby zapewnienie że sojusz który niejednokrotnie ratował im skórę zostanie na zawsze zachowany. A, i przy okazji szlachta litewska dostałaby te same przywileje co nasza. Jednak nie wszyscy byli skłonni do ugody.

Read more

Biskup który doprowadził króla do łez – Zbigniew Oleśnicki

Kardynał Zbigniew Oleśnicki
Zbigniew Oleśnicki

Zbigniew Oleśnicki, biskup krakowski, pierwszy kardynał Polski, doradca dwóch Polskich królów, Władysława II i Władysława III. Człowiek ten był jednym z najważniejszych polityków Korony Królestwa Polskiego na początku panowania dynastii Jagiellonów. W zdobyciu kariery kościelnej pomógł mu król Polski Władysław Jagiełło, któremu ponoć Zbigniew uratował życie pod Grunwaldem.


 

Read more