From Rzeczpospolita Obojga Narodów

Ciekawostki historyczne związane z Koroną Królestwa Polskiego i Wielkim Księstwem Litewskim, złączonym unią realną w Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Jest to okres monarchii elekcyjnej i demokracji szlacheckiej.

Pierwszy Dymitr Samozwaniec

dymitr samozwaniec
Dymitr I Samozwaniec

W roku 1584 umarł pierwszy car Rosji, Iwan Groźny. Jego rządy to tylko i wyłącznie krew i śmierć, toteż można by się spodziewać że nie będzie opłakiwany przez swoich poddanych. Ale jednak, zginął nie pozostawiając po sobie nikogo kto mógłby przejąć władzę. Pierwszy syn Dymitr zginął w tajemniczych okolicznościach, drugiego zabił sam Iwan a trzeci był niepoczytalny. Wesołe grono, nieprawdaż?

Read more