From Rzeczpospolita Obojga Narodów

Ciekawostki historyczne związane z Koroną Królestwa Polskiego i Wielkim Księstwem Litewskim, złączonym unią realną w Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Jest to okres monarchii elekcyjnej i demokracji szlacheckiej.

Romantyczna noc w więzieniu

jan waza
Jan III Waza

W roku 1562 siostra polskiego króla Zygmunta Augusta i książę Finlandii Jan Waza zawarli mariaż. Nie nacieszyli się małżeństwem zbyt długo, albowiem Jan planował już od dłuższego czasu odzyskać dla Finlandii niepodległość wobec Królestwa Szwedów, do którego w danym okresie należała. I niestety, spiski wyszły na jaw, a król Szwecji Eryk, który był rodzonym bratem Jana napadł na niego i zamknął w więzieniu pod Sztokholmem.

Read more

Klątwa kniazia Jaremy

Jeremi_Wiśniowiecki
Kniaź Jarema Wiśniowiecki herbu Korybut

Kniaź Jeremi Michał Wiśniowiecki herbu Korybut. Wielki wódz, wojownik, patriota i obrońca ojczyzny. Wybawiciel żydów i katolików z okrutnych rąk Kozaków zaporoskich, oraz zacięty wróg i zwycięzca powstańców w dobie Chmielnicczyzny. Umarł bardzo młodo, tak naprawdę nie wiadomo jak i dlaczego, a także co stało się z jego zwłokami. Mumia w jego symbolicznej trumnie to prawie na pewno nie Jarema. Jego śmierć przypisuje się klątwie jaką rzuciła nań… jego własna matka.


 

Read more

Król zabiera Insygnia Koronacyjne… przez dziurę w murze…

august II Mocny
Król Polski i Wielki Książę Litewski August II Mocny

August II Mocny, według mojej subiektywnej opinii najgorszy ze wszystkich władców Polski, Litwy i Saksonii. Został on królem Rzeczypospolitej Obojga Narodów… nie wygrywając elekcji.

W roku 1696 umiera Jan III Sobieski. Jego żona, z całego serca nienawidząca swojego pierworodnego syna, dopilnowała aby młody Jakub nie został królem. Najpoważniejszymi kandydatami byli:

Read more

Ucieczka króla z Polski… znowu

Zygmunt III Waza
Zygmunt III Waza

Już wcześniej pisałem historię o królu Henryku Walezym, który po dwóch miesiącach rządzenia wziął nogi za pas i ruszył do Francji, nie opierając się aż na francuskim tronie. (odnośnik)

Jednak nie był to jedyny przypadek gdy król zamierzał zwiać z naszego kraju. Patent wynaleziony przez Walezego zamierzał także wykorzystać Zygmunt III Waza, Ale po kolei.

Read more

„Ni to chłop, ni to baba”

walezy
Henryk Walezy

Urodził się jako czwarty i najzdrowszy syn króla Francji Henryka II i Katarzyny Mecydyjskiej, cała reszta rodzeństwa była niezwykle chorowita. Jako czwarty syn miał do tronu trochę daleko, a jednak był chyba najlepszym z całego rodzeństwa kandydatem do tronu. Nie żartuje. Oni naprawdę byli gorsi od niego.

Król Karol IX widział że Henryk, jako bardzo dobry lizus i neofita łatwo zgromadził sobie we Francji wpływy i stronnictwo, więc powiedział mu casse-toi! i wyrzucił go oraz kilku posłów do Polski gdzie miał walczyć o tron. W ten sposób odsuwano go od polityki i przy okazji zdobywało się nie lada pozycję w Polsce. Dwie pieczenie na jednym ogniu!

Read more

Nie drwij ze Stefana Batorego

batory
Król Polski i Wielki Książę Litewski Stefan Batory (z czapką, oczywiście)

W zasadzie od chwili wyboru Stefana Batorego na króla Polski, wojna z Rosją wisiała w powietrzu. Armie rosyjskie bez ostrzeżenia chodziły na granicy z Litwą i mordowały ludzi. W końcu car Iwan Groźny musiał wypowiedzieć oficjalną wojnę.

Wysłał do Krakowa swoich posłów, którym jednak zabronił mówić w jakiej sprawie przyszli dopóki król Polski nie wstanie, nie zdejmie czapki i nie zapyta o zdrowie cara. Stefan bardzo się zdenerwował i kazał posłów zaaresztować, natomiast Iwanowi wkrótce pokazać że z Polskiego króla się nie żartuje.

Read more

Języki obce i rodzime wśród polskich królów

językiDzisiaj językiem uniwersalnym jest angielski. Dawniej tę funkcję pełniła łacina. Naturalnym było więc że większość polityków ze wszystkich krajów musiało ją znać. Wśród naszych królów nie było inaczej. Chociaż niektórzy z nich nie znali i łaciny, a inni znali i ten i wiele innych.

Read more

Burda z Wojną, czyli bojkot sejmu po litewsku – Unia Lubelska

Herb Rzeczypospolitej Obojga NarodowW roku 1569 król Polski i Wielki Książę Litewski Zygmunt August zamienił kruchą unię personalną między Polską a Litwą, w trwałą unię realną, łączącą oba państwa w „jedno nieróżne i nierozdzielone ciało”. Dla obu państw miało to swoje plusy i minusy, jednak ostatecznie było to wydarzenie dobre dla obu stron. Polska i jej bogata szlachta miałaby możliwość ekspansji na rozległe i niezamieszkałe ziemie Wielkiego Księstwa, zaś Litwa miałaby zapewnienie że sojusz który niejednokrotnie ratował im skórę zostanie na zawsze zachowany. A, i przy okazji szlachta litewska dostałaby te same przywileje co nasza. Jednak nie wszyscy byli skłonni do ugody.

Read more

Król który nie lubił psów – Stefan Batory

Stefan Batory
Król Polski i Wielki Książę Litewski Stefan I Batory

W czasach swojej młodości, w Siedmiogrodzie, przyszły król Polski i Wielki Książę Litewski Stefan Batory został dość dotkliwie pogryziony przez psa w nogę. Rana nie została porządnie opatrzona, i nigdy się nie zagoiła. Miała być powodem do okazjonalnych wybuchów gniewu Stefana, połączonych czasami z częściową utratą świadomości.

Read more