Geneza „Szlachcica spod Rypina”

Szlachcic spod Rypina
Moje wyobrażenie „Szlachcica spod Rypina”

Powiedzenie „Szlachcic spod Rypina” już od dawnych czasów pierwszej Rzeczypospolitej oznaczało osobę nieokrzesaną, prostacką, nie potrafiącą się zachować.

Nie udało mi się dotrzeć do żadnych zapisków ani informacji, czym ów szlachcic mógł sobie na takie przymioty zasłużyć. Rypin w tamtejszych czasach nie należał do największych grodów, a i obecnie się do takich nie zalicza. Jeżeli zatem założymy, że mieszkający na prowincji szlachcic nie był wykształcony, ani obeznany w nadwornych zwyczajach, mógł kiedyś pojawić się na salonach i swoim zachowaniem okrył siebie złą sławą, która przylgnęła także do jego rodzimego miasta.

Sam nie postrzegam tego jako coś negatywnego czy przynoszącego mi hańbę tylko dlatego że stamtąd pochodzę, a raczej jako zabawną sytuację, ciekawostkę związaną z historią. A ta strona internetowa została stworzona właśnie dla publikowania tego typu informacji.

Rzeczpospolita Obojga Narodów. Rypin znajduje się w obrębie województwa Inowrocławskiego.
Rzeczpospolita Obojga Narodów. Rypin znajduje się w obrębie województwa Inowrocławskiego.

Grafika: 1

Grafika: 2