Interwencja Śmiałego na Rusi

Bolesław Śmiały
Książę Polski Bolesław Śmiały

W latach 1054-1068 na Rusi Kijowskiej sprawował rządy przychylny Bolesławowi Śmiałemu, ówczesnemu księciu Polski, Izjasław (który chociaż musiał rządzić wspólnie z braćmi, to miał tej władzy najwięcej), który był przecież mężem jego własnej ciotki. Dawało to Bolesławowi bezpieczeństwo na swojej zachodniej granicy, tak długo jak tylko Izjasław trzymał się przy władzy.

Izjasław
Książę Kijowski IzjasławJednak w roku 1067 władza Izjasława i jego braci podkopywana była przez potężnego księcia połockiego Wsiesława Briaczysławicza zwanego Czarodziejem. Został on przez triumwirat Rurykowiczów złapany i wzięty do niewoli. Niestety rok później doszło do katastrofalnego dla Rusi najazdu stepowych Połowców. Wzburzona ludność ruska obwiniała za to niekompetencje rządzących braci.

W tym samym roku doszło do powstania ludności, która wygnała Izjasława, a na miejsce księcia wybrała uwolnionego Wsiesława. Jego bracia zostali na Rusi i odrzucili prośbę Izjasława o pomoc w obaleniu uzurpatora. Wobec tego postanowił on zwrócić się o pomoc do bratanka swojej żony, a więc księcia Polski Bolesława.

Wsiesław Czarodziej
Książę Połocka Wsiesław Czarodziej

Bolesław Śmiały zgodził się i zebrawszy swe siły ruszył na Kijów tak jak 51 lat temu Chrobry. Jednak reputacja jego dziadka była bronią silniejszą od jakiegokolwiek oręża. Wsiesław Czarodziej uciekł tylko na wieść o przybyciu polskiej armii, a pamiętający wojsko Chrobrego jako okrutnych zbójców, przerażeni mieszkańcy zwrócili się o pomoc do braci Izjasława. Ci zaapelowali do niego aby nie wysyłał wojsk na ich siedzibę i poprosili rokowania pokojowe. Bolesław wymusił na ponownie osadzonym na tronie Izjasławie olbrzymi trybut.

Oprócz tego, nim odjechał publicznie upokorzył księcia, na oczach możnych. Mianowicie zamiast udzielić mu tradycyjnego pocałunku, który okazywałby szacunek jemu i jego rodakom, wytargał go za brodę. A przecież powinno mu zależeć na tym aby ten osadzony przez niego władca utrzymał prestiż i księstwo jak najdłużej.

Grafika : 1

Grafika : 2

Grafika : 3