Król zabiera Insygnia Koronacyjne… przez dziurę w murze…

august II Mocny
Król Polski i Wielki Książę Litewski August II Mocny

August II Mocny, według mojej subiektywnej opinii najgorszy ze wszystkich władców Polski, Litwy i Saksonii. Został on królem Rzeczypospolitej Obojga Narodów… nie wygrywając elekcji.

W roku 1696 umiera Jan III Sobieski. Jego żona, z całego serca nienawidząca swojego pierworodnego syna, dopilnowała aby młody Jakub nie został królem. Najpoważniejszymi kandydatami byli:

 

 • W zachodnim narożniku… popierany przez króla Francji Ludwika XIV, będący księciem Conti… FRANCISZEK LUDWIK DE BOURBON!!!

 • książę Conti
  Franciszek Ludwik de Bourbon

  W centralnym narożniku… syn sławnego Jana Sobieskiego… JAKUB (osamotniony, walczący z własną matką o swoją własność)


   

 • W południowym narożniku… dwór Habsburgów chwilowo bez ŻADNEGO KANDYDATA, ale to ich jeszcze nie zatrzymało.

Jakub Sobieski wkrótce zrezygnował, a Habsburgowie upatrzyli sobie jako kandydata elektora saskiego Fryderyka Augusta z dynastii Wettynów. Najpewniej wiedzieli że ten drań okaże się najgorszym władcą na polskim tronie i przyspieszy upadek kraju. Jeśli tak, to się nie pomylili.

Jednak Fryderyk wcale nie wygrał elekcji. Nie został wybrany przez ogół szlachty. Wygrał Franciszek Ludwik de Bourbon. Ten jednak spóźnił się po koronę.

Jakub Sobieski
Jakub Sobieski

Widzicie, w czasach tamtej anarchii, jak się nie zostawało królem z woli ludu… to się zostawało wbrew woli ludu. I tak, stronnicy Sasa w Polsce ogłosili go królem, mimo że elekcji nie wygrał. Jednak w przeciwieństwie do Francuza, ten szybko ruszył na Wawel i tam się koronował jako pierwszy. Co prawda insygnia musiał wynosić przez dziurę w murze Wawelu, spowodowanej armatą, bo senatorzy posiadający klucze, po pierwsze : byli stronnikami Ludwika, a po drugie : WIEDZIELI ŻE TEN DRAŃ NIE WYGRAŁ ELEKCJI!

Niestety, książę Conti nie zabrał ze sobą wystarczającego wojska, i został przepędzony gdy tylko dotarł do Gdańska. Oczywiście to nie tak że Polacy uznali uzurpatora za władcę od razu. Stronnicy Ludwika nadal trzymali Warszawę, zaś nad Litwą August II, nie miał żadnej władzy, bowiem zagarnęli ją tam magnaci. Mimo to wobec ucieczki Ludwika, i jego nierychłego powrotu musieli w końcu uznać nowego władcę.

Podwójna Elekcja
Wyborcy musieli w końcu zorientować się że wybrali dwie osoby na jedno stanowisko…

Grafika : 1, 2

 • SzlachcicSpodRypina

  Jak widać czasami nie trzeba wygrać wyborów żeby zostać władcą. Wystarczy kradzież korony i nieliczni stronnicy w państwie.