Mendog, król Litwinów i wielkiej części Rusinów

Mendog
Mendog (lit. Mindaugas)

Mendog, znany także jako Mindowe lub Mindaugas był pierwszym królem Litwy. To za jego rządów powstało jako takie państwo litewskie. Wcześniej bowiem, Litwa składała się z pomniejszych plemion bałtyckich, rządzonych przez różnych Kunigasów, a więc litewskich książąt.

Pierwszy raz kroniki mówią o Litwie w 1009 roku, gdy germański Rocznik Kwedlinburski mówi o tym że św. Bruno z Kwerfurtu zginął na pograniczu Rusi i Litwy. Co ciekawe, nie podaje nazwy kraju w języku łacińskim, litewskim, czy niemieckim, natomiast natomiast piszę w brzmieniu polskim i ruskim.

„in confinio Rusciae et Lituae”

Litwa na początku panowania Mendoga
Litwa na początku panowania Mendoga

Ziemia litewska nie była dość żyzna by móc wyżywić ludzi mieszkających na niej. Wobec tego, wśród nich wykształcił się zwyczaj najeżdżania na tereny innych państw by zdobywać bogactwa i jedzenie, ale przede wszystkim także jeńców, aby zwiększyć potencjał ludzki a także by oni przyczynili się do rozwoju ziem litewskich.

Polacy i Rusini dotkliwie odczuwali najazdy pogan. Wkrótce wobec powstawania coraz to nowych zakonów na ziemiach bałtyckich, Litwa znalazła się w zagrożeniu ze strony Krzyżaków i Zakonu Kawalerów Mieczowych.

Wtedy na scenę wkracza Mendog, który razem z 12 innymi kunigasami zawiera układ z Rusią halicką.

chrzest mendoga
Chrzest Mendoga

Naturalnym było że pogańska Litwa otoczona przez dwa katolickie zakony rycerskie nie ma racji bytu. Bałtowie zostali najechani w roku 1236, jednak przegrali w bitwie pod Szawlami. Kroniki zakonu przedstawiają Mendoga jako władcę całej Litwy. Do tego tytułu doszedł poprzez mordowanie lub wygnanie innych kunigasów.

W roku 1240 Litwini zajęli Ruś Czarną, Grodno i Nowogródek, a więc ziemie leżące bliski ich granic. Wraz z wyprawami Mongołów na Ruś, nie było ciężko zajmować następne ziemie ruskie.

Litwa stała się znaczącym państwem, otoczonym jednak ze wszystkich stron przez wrogów. Wobec tego, Mendog zdecydował się wytrącić powód do wojny zakonom, i poprzez krzyżaków przyjął chrzest w 1251 roku. Od Krzyżaków miał spokój, bo uczynił im ustępstwa wobec Żmudzi, niezależnej od niego. Od tego momentu, nie przejmując się zbytnio północno-zachodnią granicą ruszył na dalszy podbój Rusi. Swą politykę opierał na zdobyczach terytorialnych na Rusi, a także na łupach zagarniętych z najazdów na Polskę.

Król Mendog
Król Mendog

Mendog starał się o koronę u Papieża. Innocenty IV, który chciał zrobić z Litwy tarczę przed Mongołami zgodził się i w roku 1253 Mendog został koronowany na pierwszego króla Litwy. Mendog tytułował się jako „król Litwinów i wielkiej części Rusinów”. Tytuł ten oznajmiał że Litwini uważają się za panów Rusi, ale równocześnie pokornie przyznają że niektórzy Rusini wcale nie podlegają władzy Wilna i dopiero się po nich upomną.

Jako że chrystianizacja nie przyniosła mu korzyści których oczekiwał, katolicyzm brzydzili Litwinom Niemcy, więc w roku 1261 wrócił do pogaństwa, a w roku 1263 został zamordowany.

ekspansja litwy
Ekspansja Litwy

Grafika : 1

Grafika : 2

Grafika : 3

Grafika : 4

Grafika : 5

 • Najważniejszy fragment aktu lokacyjnego Rypina z 24.06.1345 r. Dzięki poniższym słowom Rypin stał się miastem. Oto one: „… et locare Civitatem Novam que vulgariter Ripin”. Zdjęcie tego fragmentu jest poniżej (link)

  http://www.historycy.org/index.php?act=Attach&type=post&id=20949

 • Cyklon

  Odnośnie zamordowania Brunona na granicy Litwy i Rusi to dlatego jest po polsku i rusku nazwa Litwy bo Litwa to byli i są Polacy od około 400 roku ( potwierdzają to badania oficjalne haplogrupy Y) Na mapie połączono Żmudź i Litwę, dlaczego skoro Mendog nie panował na Żmudzi a Żmudzini to inny naród (Bałtowie) niż Litwini (Polacy)

  • SzlachcicSpodRypina

   W sensie, Litwini to Polacy? No, teraz to żeś poleciał…