„Niepisany sen twym szczątkom” – ekshumacja cara

wasyl szujskiPo wielkim wydarzeniu historycznym jakim było zajęcie Moskwy przez Hetmana Stanisława Żółkiewskiego i wzięciu cara w niewolę, nastąpił tak zwany Hołd Szujskich, w którym to car klęczał na kolanach przed królem Zygmuntem III.

Po tej upokarzającej dla Wasyla IV Szujskiego ceremonii został oddany pod opiekę Jerzego Garwańskiego, starosty gostynińskiego i został uwięziony w Gostyninie.

Ale przyszło mu wkrótce umrzeć w roku 1612. Przyczyną śmierci było prawdopodobnie morowe powietrze, ale czasem podejrzewa się także otrucie. Jakkolwiek by nie było w roku 1620 przeniesiono zwłoki byłego cara do Warszawy i pochowano w dzisiaj już nie istniejącej Kaplicy Moskiewskiej, zbudowanej na polecenie Zygmunta Wazy właśnie dla tej okazji.

władysław wazaAle i tam nie było dane spocząć w pokoju szczątkom Wasyla. Bowiem w 1635 roku, następny władca, król Władysław IV zgodził się na to by oddać Rosjanom szczątki ich wodza w zamian za 10000 rubli. Wkrótce szczątki eks-cara przeniesiono do Moskwy.

Szlachta polska krzywym okiem patrzyła na tą transakcję. Mawiano, że „gdyby żył król Zygmunt to on za nic by nie oddał, choćby mu worki złota nasypali„.

Władysław IV tuż przed swoją śmiercią w 1648 roku odesłał wschodnim sąsiadom tablice z inskrypcjami z dawnego mauzoleum Wasyla Szujskiego.

  • marsedam

    Może go jednak otruli, kłopot z głowy przynajmniej.