Państwo Wielkomorawskie

Morawy i Nitra
Wielkie Morawy i Księstwo Nitrzańskie.

Pierwszym zachodniosłowiańskim państwem były Wielkie Morawy. Powstały one w wyniku pokonania na początku IX wieku Kaganatu Awarów przez Karola Wielkiego. Już od samego początku ich powstania były pod dużym wpływem Franków. Efektem tego był na przykład chrzest pierwszego znanego władcy, czyli Mojmira w roku 831.

Mimo że Mojmir uznawał zwierzchność cesarza frankijskiego, to prowadził on własną niezależną politykę. W roku 833 poprowadził wyprawę wojskową na sąsiednie Księstwo Nitrzańskie. Książę Nitry, Pribina oddał się pod opiekę Franków, jednak był on poganinem, więc odmówiono mu wsparcia zbrojnego przeciw chrześcijańskiemu władcy. W końcu Nitra została przyłączona do Państwa Wielkomorawskiego. Krok ten był ważnym wydarzeniem w formowaniu jednolitego państwa.

Rościsław
Rościsław

Następnym władcą wielkomorawskim był książę Rościsław, który za swego panowania dążył do uniezależnienia się od Cesarstwa Frankijskiego. W tym celu sprzymierzył się z Karlomanem,  margrabią Marchii Wschodniej (tereny dzisiejszej Austrii) oraz wygnał łacińskich misjonarzy, powoływanych przez biskupów frankijskich, a na ich miejsce, poprosił papieża o przysłanie kogoś innego. Rozpoczęła się działalność Cyryla i Metodego. Oprócz tego wyszli zwycięsko z bitew stoczonych z Niemcami.Świętopełk
Świętopełk

Największy rozkwit Państwa Wielkomorawskiego miał miejsce za panowania Świętopełka czyli bratanka Rościsława, który jako książę Nitry zbuntował się przeciw niemu. Chociaż zobowiązany był płacić trybut Cesarzowi oraz formalnie uznawał jego zwierzchność. Jednak to zagranie wyeliminowało najpotężniejszego sąsiada, dając większą swobodę w podbojach, których się dopuszczał. Za jego panowania do państwa przyłączono Czechy, Łużyce, Śląsk, dzisiejsze Węgry, ale także Ziemię Krakowską. Jednak potęga Wielkich Moraw załamała się tuż po jego śmierci.

Państwo Wielkomorawskie
Państwo Wielkomorawskie u szczytu potęgi.

… a to za sprawą koczowniczego ludu Madziarów…

Grafika : 1

Grafika : 2

Grafika : 3

Grafika : 4