Ruś darem Wikingów

ruryk
Ruryk

W dziewiątym wieku naszej ery terytoria wschodnich Słowian okupowane były albo przez Wikingów albo przez Chazarów. Po latach opresji nordyccy najeźdźcy zostali z Rusi wyparci, ale państwo pogrążyło się w anarchii i chaosie, bez żadnego prawa ludność zaczęła walczyć między sobą.

Wobec takiej sytuacji, Słowianie postanowili odnaleźć księcia który zjednoczy ich naród za pomocą prawa i będzie nimi rządzić. Wysłano więc ludzi aby zaprosili z powrotem tych których niedawno wygnali. Wikingów.

Trzej bracia : Ruryk, Sineus i Truwor osiedli w Nowogrodzie, Biełoziersku i Izborsku. W wyniku rychłej śmierci pozostałych dwóch braci, władzę nad całą Rusią przejął Ruryk. Był on protoplastą pierwszej rosyjskiej dynastii książąt Rurykowiczów.

zaproszenie
Zaproszenie trzech braci do Rusi

Ruryk umarł wkrótce potem, pozostawiając na tronie syna Igora a jako jego regenta Olega z Nowogrodu. Ten ostatni właśnie rozszerzył granice Rusi zajmując Smoleńsk, Lubecz oraz Kijów. Ogłosił on, że Kijów jest „matką wszystkich miast Rusi” i tutaj ustanowił stolicę. W ten sposób powstała potężna Ruś Kijowska, która zapoczątkowała historię państw wschodnich Słowian.

wschodni słowianie
Mapa wschodnich Słowian