Tagged Stefan Batory

Nie drwij ze Stefana Batorego

batory
Król Polski i Wielki Książę Litewski Stefan Batory (z czapką, oczywiście)

W zasadzie od chwili wyboru Stefana Batorego na króla Polski, wojna z Rosją wisiała w powietrzu. Armie rosyjskie bez ostrzeżenia chodziły na granicy z Litwą i mordowały ludzi. W końcu car Iwan Groźny musiał wypowiedzieć oficjalną wojnę.

Wysłał do Krakowa swoich posłów, którym jednak zabronił mówić w jakiej sprawie przyszli dopóki król Polski nie wstanie, nie zdejmie czapki i nie zapyta o zdrowie cara. Stefan bardzo się zdenerwował i kazał posłów zaaresztować, natomiast Iwanowi wkrótce pokazać że z Polskiego króla się nie żartuje.

Read more

Języki obce i rodzime wśród polskich królów

językiDzisiaj językiem uniwersalnym jest angielski. Dawniej tę funkcję pełniła łacina. Naturalnym było więc że większość polityków ze wszystkich krajów musiało ją znać. Wśród naszych królów nie było inaczej. Chociaż niektórzy z nich nie znali i łaciny, a inni znali i ten i wiele innych.

Read more

Król który nie lubił psów – Stefan Batory

Stefan Batory
Król Polski i Wielki Książę Litewski Stefan I Batory

W czasach swojej młodości, w Siedmiogrodzie, przyszły król Polski i Wielki Książę Litewski Stefan Batory został dość dotkliwie pogryziony przez psa w nogę. Rana nie została porządnie opatrzona, i nigdy się nie zagoiła. Miała być powodem do okazjonalnych wybuchów gniewu Stefana, połączonych czasami z częściową utratą świadomości.

Read more