Tagged Kazimierz IV Jagiellończyk

Zamordowanie Andrzeja Tęczyńskiego

kazimierz jagiellończyk
Kazimierz Jagiellończyk

Andrzej Tęczyński herbu Topór, znamienity rycerz, osławiony podczas wojny z Zakonem Krzyżackim o Prusy. Jeden z najbardziej wpływowych i najbogatszych magnatów małopolskich, przy tym największy stronnik i przyjaciel króla Kazimierza Jagiellończyka w Małopolsce. Niby taki sobie szlachetny gość, ale ma dość wstydliwą ranę na swoim honorze. Która jakby nie patrzeć kosztowała go życie.

Read more

Zamach stanu na Litwie

jagiellończyk
Kazimierz Jagiellończyk

W roku 1439 podczas obrad węgierskich możnowładców oraz wdowy po byłym, niedawno zmarłym królem Węgier Albrechtem Habsburgiem radzono kto może zasiąść na tronie w tak trudnej sytuacji zagrożenia przez Imperium Osmańskie. Król Albrecht pozostawił po sobie jedynie córki, a Elżbieta, wdowa po nim chociaż brzemienna, nie mogła mieć pewności że wyda na świat syna.

Wobec tego węgierscy panowie ustalili iż najlepszym kandydatem będzie król Polski Władysław. Któż inny jeśli nie on, uchroni ich od najazdu półksiężyca na królestwo Węgier?

Read more

Król urodzony pod złą gwiazdą

jagiellończyk
Król Polski i Wielki Książę Litewski Kazimierz IV Jagiellończyk

Kazimierz IV Jagiellończyk na pewno zalicza się do jednych  z lepszych władców na polskim tronie. Jego rządy były pełne rozkwitu. Jednak jego narodziny przyniosły na Wawel nieprzyjemną atmosferę.

W roku 1424 Władysław II Jagiełło, mający już 62 lata po raz czwarty wstępuje w związki małżeńskie. Wybiera o 40 lat młodszą od siebie córkę kniazia ruskiego Andrzeja Holszańskiego. Wybór Jagiełły budził wiele kontrowersji na dworze, i wiele osób odradzało mu tego, a jeden z doradców, biskup Zbigniew Oleśnicki nawet kategorycznie mu tego zabronił. Jednak uparty król decyduje się na małżeństwo z młodą, ładną i wesołą Sonką. Dopiero ona dała mu potomków którzy przeżyli ojca.

Read more

Języki obce i rodzime wśród polskich królów

językiDzisiaj językiem uniwersalnym jest angielski. Dawniej tę funkcję pełniła łacina. Naturalnym było więc że większość polityków ze wszystkich krajów musiało ją znać. Wśród naszych królów nie było inaczej. Chociaż niektórzy z nich nie znali i łaciny, a inni znali i ten i wiele innych.

Read more

Biskup który doprowadził króla do łez – Zbigniew Oleśnicki

Kardynał Zbigniew Oleśnicki
Zbigniew Oleśnicki

Zbigniew Oleśnicki, biskup krakowski, pierwszy kardynał Polski, doradca dwóch Polskich królów, Władysława II i Władysława III. Człowiek ten był jednym z najważniejszych polityków Korony Królestwa Polskiego na początku panowania dynastii Jagiellonów. W zdobyciu kariery kościelnej pomógł mu król Polski Władysław Jagiełło, któremu ponoć Zbigniew uratował życie pod Grunwaldem.


 

Read more