Tagged Michał Korybut Wiśniowiecki

Języki obce i rodzime wśród polskich królów

językiDzisiaj językiem uniwersalnym jest angielski. Dawniej tę funkcję pełniła łacina. Naturalnym było więc że większość polityków ze wszystkich krajów musiało ją znać. Wśród naszych królów nie było inaczej. Chociaż niektórzy z nich nie znali i łaciny, a inni znali i ten i wiele innych.

Read more

Śmierć godna króla

Michał Korybut Wiśniowiecki
Król Polski i Wielki Książę Litewski Michał Tomasz Wiśniowiecki herbu Korybut.

Król Polski i Wielki Książę Litewski Michał Korybut Wiśniowiecki był jednym z najgorzej zapamiętanych władców Polski. Nienawidzono go za jego życia, nienawidzi się go teraz i prawdopodobnie będzie się go nienawidzić w przyszłości. I jak to często bywa, tak godna i wspaniała osobistość <sarkazm, sarkazm> umarła równie godną i wspaniałą śmiercią.

Read more