Tagged August II Mocny

Król zabiera Insygnia Koronacyjne… przez dziurę w murze…

august II Mocny
Król Polski i Wielki Książę Litewski August II Mocny

August II Mocny, według mojej subiektywnej opinii najgorszy ze wszystkich władców Polski, Litwy i Saksonii. Został on królem Rzeczypospolitej Obojga Narodów… nie wygrywając elekcji.

W roku 1696 umiera Jan III Sobieski. Jego żona, z całego serca nienawidząca swojego pierworodnego syna, dopilnowała aby młody Jakub nie został królem. Najpoważniejszymi kandydatami byli:

Read more