Tagged Mołdawia

Za króla Olbrachta wyginęła szlachta

Jan_Olbracht
Król Polski Jan Olbracht

W 1497 roku wygasł 3 letni rozejm polsko-turecki. Królowi Janowi udało zgromadzić się 80 000 ludzi i 30 000 sług obozowych wyprawę do Mołdawii, aby odzyskać ziemie mołdawskie zajęte przez Turków. Lennik króla, hospodar mołdawski Stefan, zezwolił na przejście wojsk polskich przez jego tereny. Jednak okazało się że nie warto było mu ufać.

Read more