Tagged Władysław III Warneńczyk

Zamach stanu na Litwie

jagiellończyk
Kazimierz Jagiellończyk

W roku 1439 podczas obrad węgierskich możnowładców oraz wdowy po byłym, niedawno zmarłym królem Węgier Albrechtem Habsburgiem radzono kto może zasiąść na tronie w tak trudnej sytuacji zagrożenia przez Imperium Osmańskie. Król Albrecht pozostawił po sobie jedynie córki, a Elżbieta, wdowa po nim chociaż brzemienna, nie mogła mieć pewności że wyda na świat syna.

Wobec tego węgierscy panowie ustalili iż najlepszym kandydatem będzie król Polski Władysław. Któż inny jeśli nie on, uchroni ich od najazdu półksiężyca na królestwo Węgier?

Read more

Biskup który doprowadził króla do łez – Zbigniew Oleśnicki

Kardynał Zbigniew Oleśnicki
Zbigniew Oleśnicki

Zbigniew Oleśnicki, biskup krakowski, pierwszy kardynał Polski, doradca dwóch Polskich królów, Władysława II i Władysława III. Człowiek ten był jednym z najważniejszych polityków Korony Królestwa Polskiego na początku panowania dynastii Jagiellonów. W zdobyciu kariery kościelnej pomógł mu król Polski Władysław Jagiełło, któremu ponoć Zbigniew uratował życie pod Grunwaldem.


 

Read more