Tagged Zygmunt II August

Nieszczęśliwe wypadki w Prusach

Władysław Jagiełło
Król Polski Władysław Jagiełło

Jak każdy pamięta z lekcji historii w szkołach, Krzyżacy to było wielkie !ZUO! Przeszkadzali w handlu, najeżdżali ziemie, palili, gwałcili, łupili i rabowali. Oczywiście, wszystko w imię Najświętszej Marii Panny.

Toteż zaufanie królów polskich wobec krzyżaków nie było zbyt duże, jeśli idzie o dyplomacje ale i audiencje. Mimo to okazjonalnie nasi władcy okazjonalnie wpadali z wizytą do północnego sąsiada.

Read more

Burda z Wojną, czyli bojkot sejmu po litewsku – Unia Lubelska

Herb Rzeczypospolitej Obojga NarodowW roku 1569 król Polski i Wielki Książę Litewski Zygmunt August zamienił kruchą unię personalną między Polską a Litwą, w trwałą unię realną, łączącą oba państwa w „jedno nieróżne i nierozdzielone ciało”. Dla obu państw miało to swoje plusy i minusy, jednak ostatecznie było to wydarzenie dobre dla obu stron. Polska i jej bogata szlachta miałaby możliwość ekspansji na rozległe i niezamieszkałe ziemie Wielkiego Księstwa, zaś Litwa miałaby zapewnienie że sojusz który niejednokrotnie ratował im skórę zostanie na zawsze zachowany. A, i przy okazji szlachta litewska dostałaby te same przywileje co nasza. Jednak nie wszyscy byli skłonni do ugody.

Read more