Wpadki podczas koronacji

Korona Chrobrego

Od czasów koronacji Władysława Łokietka w 1320, rozpoczęła się tradycja koronowania każdego władcy na Wawelu (jedynym wyjątkiem był Stanisław August Poniatowski, który koronował się w Warszawie). Zawsze były to bogate uroczystości. Jednak czasami zdarzały się nań nieciekawe sytuacje.

Władysław IV Waza
Król Polski i Wielki Książę Litewski Władysław IV Waza.

Na przykład na ceremonii koronacyjnej Władysława IV Wazy, 6 lutego 1633 roku, w pewnym momencie z królewskiej głowy zaczęła zsuwać się korona. Oddawszy na chwilę berło i jabłko kanclerzowi litewskiemu Albrechtowi Radziwiłłowi poprawił ją i rzekł :

Cięższa jest korona, niż przypuszczałem, ale sądzę, że większy jeszcze ciężar oznacza.

Patrząc na jego późniejsze rządy… chyba miał racje.

Po śmierci Władysława na tron Polski i Wielkoksiążęcy wstąpił jego brat, Jan Kazimierz Waza, którego tak wymęczyły rządy w tym niestabilnym i ciągle atakowanym przez sąsiadów w kraju, że stał się jedynym w historii królem Polski który abdykował.

Michał Korybut Wiśniowiecki
Król Polski i Wielki Książę Litewski Michał Korybut Wiśniowiecki.

Oczywiście jak zawsze praktyczna szlachta polska, żeby zapobiec ewentualnej abdykacji kolejnego króla, nakazała w Pactach conventach przyrzec następnemu królowi że nie abdykuje.

Następnym królem okazał się Michał Korybut Wiśniowiecki, który owe Pacta conventa podpisał i autentycznie je wypełnił… szkoda tylko że zaraz po jego wyborze, większość społeczeństwa nie pragnęła niczego innego jak jego abdykacji więc… ups!

August Mocny
Król Polski i Wielki Książę Litewski August II Mocny.Inną wpadką podczas koronacji zasłynął August Mocny w 1697 roku. Podczas mszy koronacyjnej król po prostu zemdlał, chwilowo zakłócając całą uroczystość. Powodem zasłabnięcia Augusta nie był jego stan zdrowia… tylko jego ciężka, choć efektywna, zbroja i płaszcz.

Grafika : 1

Grafika : 2

Grafika : 3

Grafika : 4